• Klinik Telefon +90 (553) 737 2330
  • Email orhan@orhantarcin.com
  • Çalışma Saatleri Pzt-Cuma-Cmt: 09:00-18:00

Endoskopik Ultrasonografi (Eus – Endosonografi) Ne Demektir?

Endoskoplar sindirim sisteminin iç yüzeyini incelemeye yarayan esnek bir cihazlardır. Ultrasonografi cihazları ise yüksek frekanslı ses dalgaları ile derin organları incelemeye yarayan aletlerdir. Endoskoplar sindirim sistemi duvarlarını ve duvarlarının arka tarafındaki organları gözleyemezler. Karından yapılan ultrasonografi işlemlerinde ise abdominal dokuların tümü incelenemez , çünkü bir kısmı derindedir , bir kısmının içinde ise hava vardır ve ultrasonografi dalgaları hava dolu organlardan geçemez. Endoskopik ultrasonografi (EUS) ise endoskopların ucuna ultrason probunun monte edilmiş halidir ve bu şekilde endoskopi ile ultrasonografiyi tek bir alette birleştirilmiş olur. Eus hem sindirim sisteminin iç yüzeyini ve duvarlarını hem de çevre organları inceleyebilirler. Eus cihazları radyal ve lineer olarak ikiye ayrılır. Radyal olanlar 360 derece çepeçevre görüş sağlar ve tanı koymada kullanılırlar. Lineer olanların aksı radyal olanların tersine , endoskop şaftına paralel seyreder. En fazla 120 -140 derece kadar görüş sağlarlar ve bu cihazların içinde ince iğne aspirasyon seti gönderilebilir, ucundaki elavatör ile iğne yönlendirilebilir. Ultrasonografik dalgalar iğnenin doku içinde nerede olduğunu gösterdikleri için, iğnenin hedefe yönlendirilmesi ve dokudan parça alınması kolay olmaktadır.

Endoskopik Ultrasonografi; Duvarın Arkasını Görebilmektir.

Gastroenteroloji de devrim yaratmıştır. Tüm tubuler gastrointestinal sistem ve pankreas tümörlerinin lokal olarak evrelendirilmesinde en önde gelen evrelendirme metodudur. EUS sadece tanı ve evrelendirmede değil, tedavi edici işlemlerde de çok yardımcıdır ve sindirim sistemi kanserlerinde tedavi yaklaşımlarrı Endoskopik Ultrasonografi çok değişmiştir. Pankreatik kistlerin tedavileri, pankreas tümörlerinden kaynaklanan ağrıların tedavisi (çölyak pleksus nörolizi) , gastrik varislere skleroterapi uygulaması- coil yerleştirilmesi, mediastinal kist tedavileri vb gibi bir çok hastalık noninvaziv bir şekilde ameliyata gerek kalmadan tedavi edilebilmektedir. Endoskopik ultrasonografinin (EUS) başlıca üstünlüğü; yemek borusu kanseri, mide kanseri, rektum kanseri ve anüs kanseri gibi durumlarda hem kanserin derine doğru yayılımı ; hem de etraftaki lenf bezi, damar ve organlardaki tutulumu hakkında fikir vermesi ve bu bölgelerden biyopsi alma olanağı tanımasıdır.